Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada mòdul es pot consultar al pdf. de la guia docent de cada mòdul.

42953 - Biblioteques Escolars  CAT CAST ENG

42958 - Hàbits Socials i Promoció de la Lectura  CAT CAST ENG

42963 - Instruments d'Accés i Difusió Cultural  CAT CAST ENG

42954 - Llibres Infantils i Juvenils  CAT CAST ENG

42955 - Plans de Lectura  CAT CAST ENG

42959 - Pràctiques Externes  CAT CAST ENG

42960 - Treball de Fi de Màster  CAT CAST ENG

42961 - Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa  CAT CAST ENG

42956 - Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil  CAT CAST ENG

42962 - Informació i Procés Documental  CAT CAST ENG

42957 - Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar  CAT CAST ENG

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.gretel.cat/