Māster Oficial - Estudis de Dones, Gčnere i Ciutadania

Presentaciķ

El Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania és un Màster interdisciplinari impulsat per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), en el qual participen a través d'un conveni vuit universitats catalanes: Universitat de Barcelona (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra.

El Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania es va començar a impartir el curs 2007-08, comptant actualment amb més de 200 alumnes. El professorat del Màster està format per les i els millors especialistes en estudis de dones i gènere de Catalunya, amb la col·laboració de professionals no universitaris de llarga experiència, i de destacades acadèmiques estrangeres: Claustre Màster EDGC
L'objectiu general del màster és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social. 

Es tracta d'un màster oficial i interuniversitari de 90 crèdits ECTS, pensat per realitzar-se en dos anys i que s’imparteix en dues modalitats: presencial (40 places) i online (40 places).

Durant el primer any, es proporciona a l'estudiant una formació general en algunes de les àrees bàsiques dels estudis de gènere i iniciar la seva especialització segons l'especialitat escollida i, durant el segon any, s’aprofundeix en l'especialització, segons l'especialitat i l'orientació triada, incloent la realització d'un pràcticum o treball de recerca.

El Màster en Estudis en Dones, Gènere i Ciutadania esta conformat per dues  especialitats: “Teoria, Crítica i Cultura” i “Dones, Treballs i Polítiques Públiques”: 
  • L'objectiu de l'especialitat Teoria, Crítica i Cultura és formar investigadors i professionals capaços d'aplicar la transversalitat de gènere a la recerca, la docència i la pràctica professional en tots els àmbits del coneixement científic i tècnic, i en les ciències socials i humanes. 
  • L'objectiu de l'especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques és formar professionals que puguin intervenir en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i feminista, i en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans d'igualtat.

Perfil de l'estudiant

El màster està dreçat a estudiants amb llicenciatura o amb grau i professionals (tant homes com dones) que tinguin interès en veure l'aplicabilitat en la seva disciplina o professió de les qüestions vinculades a les diferències de gènere, que responguin al següent perfil:
  • voluntat de reflexionar i intervenir, tant en l'àmbit institucional com polític i laboral, per tal d'acabar amb les discriminacions i desigualtats per motiu de gènere.
  • inclinació pel treball intel·lectual de caràcter crític envers les categories i discursos transmesos per la tradició cultural i amb preocupació per la visibilitat o l'estudi de l'obra científica, tècnica, filosòfica, artística de les dones.
  • amb formació en matèria de gènere i que en aquest moment, i donades les noves figures laborals requerides per les lleis d'Igualtat, necessiten una titulació oficial.

Sortides professionals

Els titulats del Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, poden aplicar la seva formació en els següents àmbits professionals:  
  • Agents d'igualtat, una figura rellevant des de l'aprovació de diverses lleis d'igualtat i que tindrà ben aviat un paper important en les empreses, administracions públiques i el món associatiu.
  • Treballadores i treballadors de mitjans de comunicació, ONG ’s, institucions educatives, administracions locals i estatals.
  • Recerca i l'anàlisi amb perspectiva de gènere que ofereix sortides acadèmiques com realitzar un futur doctorat o participar en programes i projectes diversos que incorporin aquesta perspectiva.

Coordinació del màster:

Núria Pumar, Universitat de Barcelona npumar@ub.edu
Adjunt a la coordinació: Toni Vives, Universitat de Barcelona tonivives@ub.edu
Coordinació UAB (Comissió): Noelia Igareda, Universitat Autònoma de Barcelona noelia.igareda@uab.cat 

Interuniversitari

Centre: Facultat de Dret
https://www.uab.cat/dret/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:

Universitat Autōnoma de Barcelona
Universitat Politčcnica de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Pompeu Fabra

Les classes presencials s'imparteixen a la Facultat de Geografia i Histōria de la Universitat de Barcelona.

Web del māster https://www.iiedg.org/ca/master/master-oficial-en-estudis-de-dones-genere-i-ciutadania