Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Formació en els estudis sobre dones i gènere científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 90 ECTS
  • Preu: Consultar amb la universitat coordinadora

Es un Màster interdisciplinari impulsat per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), en el qual participen a través d'un conveni vuit universitats catalanes: UB (coordinadora), UAB, UdeG, UPC, URV, UdeVic, UdeLl i UPF.

El Màster  es va començar a impartir el curs 2007-08, comptant actualment amb més de 200 alumnes. El professorat del Màster està format per les i els millors especialistes en estudis de dones i gènere de Catalunya, amb la col·laboració de professionals no universitaris de llarga experiència, i de destacades acadèmiques estrangeres: Claustre Màster EDGC

L'objectiu general del màster és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social. 

Durant el primer any, es proporciona a l'estudiant una formació general en algunes de les àrees bàsiques dels estudis de gènere i iniciar la seva especialització segons l'especialitat escollida i, durant el segon any, s’aprofundeix en l'especialització, segons l'especialitat i l'orientació triada, incloent la realització d'un pràcticum o treball de recerca.

El Màster en Estudis en Dones, Gènere i Ciutadania esta conformat per dues  especialitats: “Teoria, Crítica i Cultura” i “Dones, Treballs i Polítiques Públiques”: 

  • L'objectiu de l'especialitat Teoria, Crítica i Cultura és formar investigadors i professionals capaços d'aplicar la transversalitat de gènere a la recerca, la docència i la pràctica professional en tots els àmbits del coneixement científic i tècnic, i en les ciències socials i humanes. 
  • L'objectiu de l'especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques és formar professionals que puguin intervenir en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i feminista, i en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans d'igualtat.

Coordinació del màster:

Núria Pumar, Universitat de Barcelona npumar@ub.edu
Adjunt a la coordinació: Toni Vives, Universitat de Barcelona tonivives@ub.edu
Coordinació UAB (Comissió): Olga Paz, Universitat Autònoma de Barcelona olga.paz@uab.cat

Sortides professionals

Els titulats del Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, poden aplicar la seva formació en els següents àmbits professionals:  
  • Agents d'igualtat, una figura rellevant des de l'aprovació de diverses lleis d'igualtat i que tindrà ben aviat un paper important en les empreses, administracions públiques i el món associatiu.
  • Treballadores i treballadors de mitjans de comunicació, ONG ’s, institucions educatives, administracions locals i estatals.
  • Recerca i l'anàlisi amb perspectiva de gènere que ofereix sortides acadèmiques com realitzar un futur doctorat o participar en programes i projectes diversos que incorporin aquesta perspectiva.

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Pompeu Fabra

Les classes presencials s'imparteixen a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Informació addicional

https://web.ub.edu/web/estudis/w/masteruniversitari-m0x08

Qualitat

Més informació