Ciència animal i aliments

Composició del fons

Composició del fons

Àmbit temàtic: Fons format per documents de l’àmbit temàtic de la clínica i sanitat animals.

Composició: Col·lecció integrada per prop de 36.000 llibres de lliure accés, 1.400 publicacions periòdiques, bases de dades específiques de la nostra àrea temàtica, material audiovisual — aproximadament, 820 CD’s i 1.300 DVD’s—, 416 tesis doctorals, així com treballs d’investigació de deontologia veterinària.

Així mateix, disposem d’un important fons històric integrat per documents de diverses tipologies documentals (monografies, fullets, imatges, manuscrits, revistes...) des del s. XVII a la primera meitat del s. XX.

Tot plegat, es complementa amb una àmplia col·lecció de recursos electrònics especialitzada en aquesta àrea temàtica.