Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa - Perfil Professional Ciberseguretat

Formació d'orientació pràctica que capacita per configurar, gestionar i mantenir sistemes informàtics amb especialització en la detecció, prevenció, supervisió i correcció d'atacs cibernètics.

Projecte final de cicle

L’objectiu del projecte final és que l’alumne sigui capaç d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del CFGS i de demostrar l’assoliment de les diferents competències professionals.

El projecte està tutoritzat per un professor del centre i es presenta davant d’un tribunal avaluador format per la direcció, un professor no vinculat amb la realització del projecte i/o un professional del sector.