Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa - Perfil Professional Ciberseguretat

Formació d'orientació pràctica que capacita per configurar, gestionar i mantenir sistemes informàtics amb especialització en la detecció, prevenció, supervisió i correcció d'atacs cibernètics.

Pla d'estudis

El CFGS té una durada de dos cursos acadèmics i s’estructura per mòduls. Aquests mòduls estan integrats per diferents unitats formatives (assignatures) que persegueixen l’assoliment de les diferents competències bàsiques per a l’exercici de la professió. Alguns mòduls s’imparteixen al llarg dels dos cursos del CFGS.

 • Implantació de sistemes operatius (198 hores)
 • Gestió de bases de dades (132 hores)
 • Programació bàsica (132 hores)
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 hores)
 • Fonaments de maquinari (66 hores)
 • Administració de sistemes operatius (99 hores)
 • Planificació i administració de xarxes (132 hores)
 • Serveis de xarxa i internet (99 hores)
 • Implantació d'aplicacions web (66 hores)
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades (99 hores)
 • Seguretat i alta disponibilitat (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa (66 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)
 • Ciberseguretat i hacking ètic (99 hores)
 • Seguretat en sistemes, xarxes i serveis (132 hores) 

Llengües estrangeres

El pla d'estudis incorpora la impartició d'un mòdul en llengua anglesa.