Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 110 30
2020 132 30
2019 147 30
2018 173 30
2017 215 30
2016 187 30
2015 162 30
2014 89 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 96,46% 96,46%
2019 99,05% 100%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 98,81% 98,81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats