Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 75 0 *
2019 90 30
2018 90 30
2017 114 30
2016 119 30
2015 83 30
2014 52 30
2013 41 30
2012 31 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 96,64% 97,87%
2018 91,46% 92,9%
2017 94,35% 95,86%
2016 90% 89,92%
2015 87,69% 88,3%
2014 97,62% 97,62%
2013 90% 89,74%
2012 94,74% 94,74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats