Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 149 40
2019 152 40
2018 120 40
2017 112 50
2016 93 50
2015 56 50
2014 40 50
2013 41 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 95,14% 95,28%
2018 92,95% 92,81%
2017 96% 97,59%
2016 94,08% 95,21%
2015 97,32% 97,27%
2014 86,73% 86,73%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats