Coordinaciˇ i equip de coordinaciˇ

  • Enginyeria Informàtica: Jordi Pons Aroztegui
  • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: Javier Martín Martínez