Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau té com a objectiu plantejar als alumnes de Ciències Ambientals fer un projecte orientat a resoldre problemes ambientals del nostre entorn. Així mateix, facilita l’assimilació per part dels alumnes d’una cultura del projecte de medi ambient, i dotar-los d’eines que els permetin desenvolupar-lo. A més, és bona eina per integrar els diferents vectors ambientals estudiats en altres assignatures cursades durant la carrera i permet introduir dinàmiques als estudiants que els ajudin a interrelacionar-se amb professionals de l’empresa privada, de l’administració i la universitat,del medi ambient, del patrimoni natural, dels espais naturals protegits i equipaments, de la comunicació i l’educació ambiental i la tecnologia, entre d'altres.

Es tracta d'una assignatura de 12 crèdits i per poder cursar-la amb qualitat es recomana no estar matriculat a més de dues o tres assignatures durant el semestre. Una o dues setmanes abans de la primera classe de tutoria de TFG es farà el procés de pre-selecció dels temes de TFG i la formació de grups (2-3 persones).


En el cas de TFG Singulars, es prioritzen els treballs en parella. Us convidem a contactar amb els professors que proposen els TFG Singular per saber-ne més detalls i poder concretar la vostra proposta.

 

Coordinació de TFG: Raquel Barrena, Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental Raquel.barrena@uab.cat