Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Treball de fi de grau

Treball Fi de Grau

L'objectiu de l'assignatura Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels estudis de Grau. El resultat haurà de ser un treball original que serà avaluat en defensa pública davant d'un Tribunal format per tres professors de l'Escola. La informació detallada sobre el TFG es pot trobar a la guia docent corresponent, i per als alumnes matriculats, a l'espai de TFG dintre el Campus Virtual. L'oferta de TFG disponibles es pot consultar a través de l'enllaç "Inscripció al treball de fi d'estudis" del portal http://sia.uab.cat

Persona de contacte:
Javier Martín Martínez

Documents d'interès:

Links d'interès: