Pla d'estudis Grau en Turisme

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Turisme

Horaris

La docència s'imparteix en torn de matí. Podeu consultar els horaris aquí:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/horaris-i-calendaris-d-examens-1345715379854.html 

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet.

Mencions

Formació General
Menció en Gestió d'Empresa Turística (GET)
Menció en Planificació Turística i Comercialització
Menció en Gestió Hotelera

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Introducció a l'Economia Turística
- Introducció a l'Empresa Turística
- Primera Llengua Estrangera I (anual)
- Habilitats Informàtiques i d'Estudi
- Geografia Turística
- Introducció al Dret Turístic
- Tècniques Quantitatives Aplicades al Turisme
- Segona Llengua Estrangera I (anual)
- Fonaments del Turisme
- Anàlisi del Sector Turístic
- Gestió dels Recursos Humans
- Recursos Territorials Turístics
- Economia del Turisme
- Primera Llengua Estrangera II (anual)
- Turisme i Patrimoni
- Comptabilitat
- Pràctiques Externes I (anual)
- Habilitats en el Sector Turístic
- Segona Llengua Estrangera II (anual)
3r curs 4t curs
- Màrqueting Turístic (*)
- Comptabilitat de Gestió
- Habilitats Directives i de Comunicació
- Primera Llengua Estrangera III (anual)
- Segona Llengua Estrangera III (anual)
- Direcció Estratègica de l'Empresa Turística (*)
- Màrqueting Estratègic (*)
- Direcció Financera
- Pràctiques Externes II (anual)
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció de Gestió d'Empresa Turística (GET)
- Organització d'Empreses Turístiques
- Dret Turístic
- Gestió del Patrimoni Cultural
- Segona Llengua Estrangera IV
- Tercera Llengua Estrangera II
- Microeconomia Aplicada al Turisme
- Transports i Distribució Turística (*)
- Mètodes i Tècniques de Recerca
- Macroeconomia Aplicada al Turisme
- Nutrició i Dietètica
- e-Marketing Turístic (*)
- Comptabilitat Avançada
- Cartografia
- Guia Turístic (*)
- Pràctiques Professionals
- Primera Llengua Estrangera IV
- Innovació en Turisme (*)
- Publicitat i Relacions Públiques (*)
- Gestió del Servei i Atenció al Client (*)
- Organització de Congressos i Esdeveniments (*)
- Emprenedoria i Innovació (*)
- Gestió de la Qualitat Turística (*)
Menció de Planificació Turística i Comercialització (PT) Menció de Gestió Hotelera (GH)
- Turisme i Sostenibilitat (*)
- Sociologia i Psicologia del Turisme (*)
- Polítiques Territorials Turístiques (*)
- Productes Turístics (*)
- e-Commerce en Turisme (*)
- Gestió d'Oficines de Turisme (*)
- Promoció de Destins Turístics
- Restauració
- Gastronomia i Enologia (*)
- Innovació en Gestió Hotelera (*)
- Sistemes d'Informació i Gestió Hotelera
- Organització de Congressos i Esdeveniments (*)
- Gestió Financera i Control d'Estocs (*)
- Tercera Llengua Estrangera I
- Animació Sociocultural (*)

(*) Docència en anglès