Pla d'estudis Grau en Turisme

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104952 - Geografia Turística

 101207 - Habilitats informàtiques i d'estudi

 104950 - Introducció a l'Economia Turística

 104949 - Introducció a l'Empresa Turística

 104953 - Introducció al Dret Turístic

 101164 - Primera llengua estrangera I, anglès

 101165 - Primera llengua estrangera I, francès

 101163 - Segona llengua estrangera I, alemany

 101162 - Segona llengua estrangera I, francès

 103666 - Segona llengua estrangera I, xinès

 104951 - Tècniques Quantitatives Aplicades al Turisme

 101194 - Anàlisi del sector turístic

 101193 - Fonaments del turisme

2n curs

 101232 - Gestió dels recursos humans

 101195 - Recursos territorials turístics

 101203 - Comptabilitat

 101206 - Economia del turisme

 101190 - Habilitats del sector turístic

 104967 - Pràctiques Externes I

 101182 - Primera llengua estrangera II, anglès

 101183 - Primera llengua estrangera II, francès

 101175 - Segona llengua estrangera II, alemany

 101174 - Segona llengua estrangera II, francès

 103668 - Segona llengua estrangera II, xinès

 104966 - Turisme i Patrimoni

3r curs

 101201 - Comptabilitat de gestió

 104955 - Direcció Estratègica de l'Empresa Turística

 101200 - Direcció financera

 101191 - Habilitats directives i de comunicació

 101210 - Màrqueting estratègic

 104954 - Màrqueting Turístic

 104968 - Pràctiques Externes II

 101179 - Primera llengua estrangera III, anglès

 101180 - Primera llengua estrangera III, francès

 101172 - Segona llengua estrangera III, alemany

 101171 - Segona llengua estrangera III, francès

4t curs

 101239 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104958 - Animació Sociocultural

 104964 - e-Commerce en Turisme

 104965 - e-Marketing Turístic

 104956 - Emprenedoria i Innovació

 101188 - Gastronomia i enologia

 101225 - Gestió d'oficines de turisme

 104957 - Gestió de la Qualitat Turística

 101219 - Gestió del patrimoni cultural

 101223 - Gestió del servei i atenció al client

 104066 - Gestió financera i control d'estocs

 101218 - Guia turístic

 104961 - Innovació en Gestió Hotelera

 104960 - Innovació en Turisme

 101222 - Organització de congressos i esdeveniments

 101214 - Polítiques territorials turístiques

 104969 - Pràctiques Professionals

 101176 - Primera llengua estrangera IV, anglès

 101177 - Primera llengua estrangera IV, francès

 101235 - Productes turístics

 104962 - Promoció de Destins Turístics

 101227 - Publicitat i relacions públiques

 104617 - Segona Llengua Estrangera IV, Alemany

 104622 - Segona Llengua Estrangera IV, Francés

 104963 - Sistemes d'Informació i Gestió Hotelera

 101226 - Sociologia i psicologia del turisme

 104649 - Tercera Llengua Estrangera I, Alemany

 104646 - Tercera Llengua Estrangera I, Francès

 104645 - Tercera Llengua Estrangera I, Xinés

 104959 - Transports i Distribució Turística

 101213 - Turisme i sostenibilitat