Guies docents de les assignatures

Horaris

Matí

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 6 54    
3r curs   24 30 6
Totals 48 96 30 6

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural
 • Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats
 • Educació i Gènere
 • Teoria i Crítica Feminista
 • Llengua i Gènere
2n semestre
 • Dret Antidiscriminatori
 • Principis Bàsics de Sociologia
 • Eines per a l'Anàlisi Social
 • Principis de la Teoria de Gènere
 • Història del Feminisme en l'Educació
1r semestre
 • Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones
 • Gènere, Famílies i Institucions Educatives
 • Psicologia, Salut i Sistema de Gènere
 • Identitat, Diferència i Desigualtat
 • Gènere i Mitjans de Comunicació
2n semestre
 • Relacions de Gènere en el Dret
 • Economia i Desigualtat de Gènere
 • Sociologia del Gènere
 • Bases per al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat
 • Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere
3r curs  
 • Pràctiques Externes
1r semestre
 • Gènere, Espais i Vida Quotidiana
 • Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere
2n semestre
 • Ciència i Gènere
 • Treball de Final de Grau
 

Assignatures optatives

 
3r curs  i
1r semestre
 • El Cos com a Arxiu Cultural
 • Gènere i Discurs Publicitari
 • Història Contemporània de les Dones
 • Treball, Economia i Gènere
 • Delicte i Dones
 • Representacions Socioculturals de la Masculinitat
2n semestre
 • Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals
 • Violències Socioafectives i Salut Psicològica
 • El Patrimoni en Clau de Gènere
 • Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals
 • Globalització i Gènere
 • Violències Masclistes
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.