Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103995 - Anàlisi del risc (2021-22)

 101829 - Anàlisi del risc (2021-22)

 101835 - Dret de la Seguretat (2021-22)

 103991 - Dret de la Seguretat (2021-22)

 103996 - Economia de les organitzacions (2021-22)

 101880 - Economia de les organitzacions (2021-22)

 101856 - Estadística (2021-22)

 103992 - Estadística (2021-22)

 101855 - Història de la Seguretat (2021-22)

 103990 - Història de la Seguretat (2021-22)

 103998 - Models de seguretat (2021-22)

 101836 - Models de seguretat (2021-22)

 101827 - Metodologia per a la redacció de projectes I (2021-22)

 103994 - Metodologia per a la redacció de projectes I (2021-22)

 101826 - Metodologia per a la redacció de projectes II (2021-22)

 103999 - Metodologia per a la redacció de projectes II (2021-22)

 101867 - Tecnologia de la seguretat (2021-22)

 104004 - Tecnologia de la seguretat (2021-22)

2n curs

 105746 - Ciberseguretat (2021-22)

 105779 - Ciberseguretat (2021-22)

 104005 - Comunicació a les Organitzacions (2021-22)

 101846 - Comunicació a les Organitzacions (2021-22)

 103993 - Gestió de les organitzacions (2021-22)

 101854 - Gestió de les organitzacions (2021-22)

 101828 - Resolució de conflictes i sociologia del risc (2021-22)

 104000 - Resolució de conflictes i sociologia del risc (2021-22)

 104006 - Direcció i gestió de l'empresa (2021-22)

 101847 - Direcció i gestió de l'empresa (2021-22)

 101839 - Gestió pública de la seguretat (2021-22)

 104007 - Gestió pública de la seguretat (2021-22)

 101837 - Intervenció i Autoregulació (2021-22)

 104001 - Intervenció i Autoregulació (2021-22)

 104008 - Models sectorials de risc (2021-22)

 101865 - Models sectorials de risc (2021-22)

 104691 - Pràcticum I (2021-22)

 104687 - Pràcticum I (2021-22)

 104688 - Pràcticum II (2021-22)

 104692 - Pràcticum II (2021-22)

3r curs

 101859 - Gestió de projectes i equips humans (2021-22)

 104015 - Gestió de projectes i equips humans (2021-22)

 104011 - Models integrats de gestió: medi ambient (2021-22)

 101843 - Models integrats de gestió: medi ambient (2021-22)

 104016 - Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives (2021-22)

 101844 - Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives (2021-22)

 101842 - Models integrats de gestió: seguretat (2021-22)

 104012 - Models integrats de gestió: seguretat (2021-22)

 101858 - Plans de recuperació de desastres i assegurances (2021-22)

 104017 - Plans de recuperació de desastres i assegurances (2021-22)

 104693 - Pràcticum III (2021-22)

 104689 - Pràcticum III (2021-22)

 104690 - Pràcticum IV (2021-22)

 104694 - Pràcticum IV (2021-22)

4t curs

 104020 - Treball de Final de Grau (2021-22)

 101869 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

 104059 - Ampliació del dret de la seguretat (2021-22)

 101872 - Direcció de recursos humans en seguretat privada (2021-22)

 104023 - Direcció de recursos humans en seguretat privada (2021-22)

 101879 - Direcció de seguretat (2021-22)

 104024 - Direcció de seguretat (2021-22)

 101834 - Direcció dels serveis de prevenció (2021-22)

 104025 - Direcció dels serveis de prevenció (2021-22)

 101874 - Dret de la seguretat privada (2021-22)

 104026 - Dret de la seguretat privada (2021-22)

 101878 - Gestió de recursos humans a les administracions públiques (2021-22)

 104027 - Gestió de recursos humans a les administracions públiques (2021-22)

 104029 - Gestió privada de la seguretat (2021-22)

 101871 - Gestió privada de la seguretat (2021-22)

 104030 - Higiene i salut (2021-22)

 101833 - Higiene i salut (2021-22)

 104038 - Investigació privada (2021-22)

 101870 - Investigació privada (2021-22)

 105778 - Mobilitat i Seguretat Vial (2021-22)

 105745 - Mobilitat i Seguretat Vial (2021-22)

 101832 - Normativa sobre riscos laborals (2021-22)

 104033 - Normativa sobre riscos laborals (2021-22)

 101877 - Organització i competència en seguretat pública (2021-22)

 104034 - Organització i competència en seguretat pública (2021-22)

 105077 - Pràctiques Professionals (2021-22)

 105076 - Pràctiques Professionals (2021-22)

 101876 - Protecció civil (2021-22)

 104036 - Protecció civil (2021-22)

 104037 - Psicosociologia i ergonomia (2021-22)

 101831 - Psicosociologia i ergonomia (2021-22)

 101864 - Regulació d'armes i explosius (2021-22)

 104041 - Seguretat alimentària (2021-22)

 101863 - Seguretat alimentària (2021-22)

 101862 - Seguretat ambiental (2021-22)

 104042 - Seguretat ambiental (2021-22)

 104043 - Seguretat ciutadana (2021-22)

 101875 - Seguretat ciutadana (2021-22)

 105777 - Seguretat i Tecnologia (2021-22)

 105744 - Seguretat i Tecnologia (2021-22)

 104044 - Seguretat laboral (2021-22)

 101830 - Seguretat laboral (2021-22)

 101873 - Sistemes de protecció (2021-22)

 104046 - Sistemes de protecció (2021-22)