Guies docents de les assignatures

Horaris

Matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 36 24    
2n curs 12 48    
3r curs   24 30 6
Totals 48 96 30 6

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural
 • Construcció Psicosocial de les Identitats i les Diversitats
 • Educació i Gènere
 • Teoria i Crítica Feminista
 • Llengua i Gènere
2n semestre
 • Dret Antidiscriminatori
 • Principis Bàsics de Sociologia
 • Eines per a l'Anàlisi Social
 • Introducció a la Teoria de Gènere
 • Cos, Salut i Sexualitat
1r semestre
 • Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones
 • Ciència i Gènere
 • Salut, Gènere i Desigualtat
 • Identitat, Diferència i Desigualtat
 • Gènere i Mitjans de Comunicació
2n semestre
 • Relacions de Gènere en el Dret
 • Economia i Desigualtat de Gènere
 • Sociologia del Gènere
 • Bases per al Disseny i la Gestió de Projectes d'Intervenció
 • Anàlisi Cultural amb Perspectiva de Gènere
3r curs  
1r semestre
 • Gènere, Espais i Vida Quotidiana
 • Pràctiques Externes
 • Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere
2n semestre
 • El Cos com a Arxiu Cultural
 • Treball de Final d'Estudis
 

Assignatures optatives


3r curs  i
 • Plans d'Igualtat en les Empreses i les Administracions Públiques
 • Recuperacions Patrimonials en Clau de Gènere
 • Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals
 • Homes i Masculinitats
 • Història de les Dones en els Segles Contemporanis
 • Treball, Economia i Gènere
 • Gènere i Discurs Publicitari
 • Delicte i Dones
 • Violències Masclistes
 • Gènere, Famílies i Institucions Educatives
 • Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals
 • Globalització i Gènere
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.