Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Sociologia

Horaris

Matí i tarda

Taula de crèdits per curs

Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 66      
2n curs   66    
3r curs   66    
4t curs   72    
5è curs   6 30 24
Totals 66 210 30 24

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Ciència Política
 • Economia Política
 • Fonaments de Sociologia
 • Anglès per a les Ciències Socials
1r semestre
 • Fonaments del Dret Públic
2n semestre
 • Política i Món Contemporani
 • Metodologia i Disseny de la Recerca Social
Anual
 • Pensament Polític
 • Política Espanyola
 • Relacions Internacionals
 • Política Social, Família i Migracions
1r semestre
 • Mètodes Quantitatius de Recerca Social
 • Mètodes Qualitatius de Recerca Social
2n semestre
 • Mètodes d’Anàlisi
3r curs 4t curs
Anual
 • Administració i Polítiques Públiques
1r semestre
 • Les Classes Socials i l’Estratificació
 • Pensament Sociològic Contemporani
 • El Canvi Social i la Globalització
 • Tècniques de Recerca
 • Sistema Internacional Contemporani
2n semestre
 • El Gènere i l’Etnicitat
 • Teoria Sociològica Micro
 • Gestió de Projectes d’Intervenció Social I
 • Política Econòmica i Economia del Sector Públic
1r semestre
 • Teoria Sociològica Macro
 • Sociologia de l’Educació
 • Sociologia de la Religió
 • Comportament Polític
 • Política Comparada I
 • Gestió Pública
2n semestre
 • Anàlisi Qualitativa
 • Epistemologia de les Ciències Socials
 • Sociologia del Treball
 • Sociologia Ambiental
 • Institucions i Política de la Unió Europea
 • Política Comparada II
5è curs 
1r semestre
Cal triar 12 crèdits optatius del grau en Sociologia i 6 crèdits optatius del grau en Ciència Política i Gestió Pública

2n semestre
 • Gestió de Projectes d’Intervenció Social II
 • Treball de Final de Grau en Sociologia
 • Treball de Final de Grau en Ciència Política i Gestió Pública
Cal triar 12 crèdits optatius del grau en Ciència Política i Gestió Pública

Assignatures optatives

5è curs
Optatives de Sociologia Optatives de Ciència Política i Gestió Pública
 • Anàlisi d'Organitzacions Religioses
 • Antropologia Social
 • Consum i Sostenibilitat
 • Demografia
 • Economia de les Polítiques Socials
 • Educació, Escola i Territori
 • Política Educativa
 • Relacions Laborals
 • Sociologia de la Comunicació
 • Sociologia de la Cultura
 • Sociologia de l'Empresa i de les Organitzacions
 • Sociologia de les Identitats
 • Sociologia del Coneixement
 • Sociologia del Gènere
 • Treball Domèstic i Vida Quotidiana
 • Pràctiques Externes
 • Anàlisi de les Polítiques Públiques
 • Anàlisi de Polítiques Exteriors
 • Anàlisi Electoral
 • Anàlisi i Resolució de Conflictes
 • Avaluació de la Gestió Pública
 • Comunicació i Opinió Pública
 • Demografia
 • Dret Administratiu
 • Dret Constitucional
 • Dret Internacional Públic
 • Economia Espanyola
 • Economia i Comerç Internacional
 • Finances Públiques
 • Govern Local
 • Govern Multinivell
 • Grups d'Interès i Moviments Socials
 • Habilitats Professionals
 • Negociació d'Intervencions Públiques
 • Organitzacions Internacionals
 • Partits
 • Política Catalana
 • Política Comparada III
 • Política Exterior Espanyola
 • Política Internacional Europea
 • Polítiques Comunitàries
 • Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 • Tècniques Multivariables de Recerca Política
 • Tècniques Qualitatives de Recerca Política
 • Teoria de les Relacions Internacionals
 • Teoria Política
 • Pràctiques Externes

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte Pràctiques Externes que és de 12 crèdits.