Competències bàsiques

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Física i de Grau en Matemàtiques

Competències específiques

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Física i de Grau en Matemàtiques

Competències transversals

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Física i de Grau en Matemàtiques