Programes de mobilitat

L'objectiu dels programes de mobilitat i intercanvi és permetre a la comunitat universitària conèixer altres realitat universitàries. La UAB participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia.

El programa Erasmus+ es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb un clara vocació d'internacionalització.

El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger, mitjançant el learning agreement (acord d'estudis) pactat previament amb el coordinador d'intercanvi.

Amb el programa SICUE es faciliten els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol, en realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent. A més a més l'estudiant pot conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes. Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos).

Finalment, el Programa Propi de la UAB ofereix als alumnes de grau la possibilitat d'una estada acadèmica d'un semestre o un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. El reconeixement dels estudis cursats a l'estranger es farà d'acord amb la taula d'equiparacions pactada previament amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre.