Grau d'Estudis de Català i de Clàssiques

A partir del curs 2016-2017 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Sortides professionals

El futur graduat reuneix el coneixement expert de la llengua catalana amb el de les llengües clàssiques, reconegudes com la base cultural i filosòfica del món occidental, la qual cosa li facilita la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament del català i de les llengües clàssiques,  la mediació i la gestió cultural, la lingüística informàtica, la terminologia, etc.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat