Grau en Nanociència i Nanotecnologia

T’agraden la física, la química i la biologia i ets amant de la tecnologia? Un grau únic al Barcelona Nanocluster - Bellaterra centrat en el món de la nanoescala i les seves aplicacions en la societat

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 65
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 10,774
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (70%), castellà (20%) i anglès (10%).

 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
 Grau en Nanociència i Nanotecnologia

El grau en Nanociència i Nanotecnologia de la UAB

 • Formació interdisciplinària: física, química, biologia i matemàtiques.
 • Continguts centrats en l’estudi dels fenòmens i la manipulació dels materials a escala atòmica, molecular i macromolecular.
 • Formació de professionals per a la nova indústria i societat del coneixement:
  • Tecnologies de la comunicació.
  • Producció i emmagatzemament d’energia.
  • Creació de nous materials.
  • Fabricació a escala nanomètrica.
  • Desenvolupament d’instruments per solucionar problemes científics.
  • Tecnologia dels aliments.
  • Tecnologies de l’aigua i del medi ambient.
  • Millores en seguretat.
 • Formació específica en conceptes, principis, teories i tècniques fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
  • Sintetitzar i caracteritzar els materials a escala nanomètrica i estudiar-ne les propietats.
  • Manipular instruments i materials propis de laboratoris d’assajos per a l’estudi de fenòmens a escala nanomètrica.
  • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals.

Sortides professionals

 • Recerca, desenvolupament i innovació tant en indústries basades en nous coneixements cientificotècnics (biotecnologia, microelectrònica, telecomunicacions, emmagatzematge d¿energia, nous materials, etc.) com en les indústries tradicionals innovadores (química, farmacèutica, biomèdica, ceràmica, tèxtil, etc.)
 • Direcció, control i planificació estratègica de tècniques, processos i productes nanotecnològics, en les indústries electrònica, de telecomunicacions, biomèdica, biotecnològica, farmacològica, etc

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Més informació