Presentació

El grau en Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficients per identificar i avaluar les necessitats de salut de les persones i saber actuar en cada cas. 

Els canvis demogràfics produïts al nostre país en els últims anys han propiciat que cada vegada hi hagi més persones en situació de fragilitat i de dependència. Així mateix, també han disminuït les estades mitjanes hospitalàries alhora que ha augmentat la complexitat de les cures. Tot això fa que sigui més necessària la incorporació de professionals de la infermeria.

L'escola que imparteix aquesta titulació té una llarga tradició docent en els estudis d’infermeria i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a nivell nacional i internacional.

El grau en Infermeria capacita als estudiants per oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i per dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de les persones o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

Ofereix als estudiants la possibilitat d’especialitzar-se en un àmbit de la Infermeria.  Ofereix els itineraris d'Acció Comunitària en Salut i d'Infermeria en Àmbits Específics.

L'escola ha rebut l'acreditació favorable per part d'AQU Catalunya:


EUIT de Terrassa
Segell d'acreditació de l'EUIT de Terrassa

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions, habilitat per a l'autoaprenentatge, i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç de comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Sortides professionals

En acabar els estudis, les persones graduades estan capacitades per desenvolupar les seves competències com a infermers generalistes en qualsevol àmbit de la professió.
Els sectors principals d'ocupació són:

Hospitals i clíniques.
Centres d'atenció primària.
Departaments sanitaris d'empreses privades.
Empreses tecnològiques.
Exercici lliure de la professió, generalment, atenció domiciliària.
Centres sociosanitaris i geriàtrics.
Centres de rehabilitació.
Balnearis.
Escoles bressol.
Mútues sanitàries.
Programes de promoció de la salut.
Serveis d'emergències mèdiques.
Gestió dels serveis d'infermeria.
Docència.
Recerca.

Altres sectors d'ocupació són en els àmbits d'infermeria derivats de les especialitats que es fan per la modalitat de residència.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Amb el perfil de formació de la titulació per competències s'apliquen diversos procediments d'avaluació que són coherents amb les diferents estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Així, als procediments d'avaluació tradicionals, com ara les proves objectives, s'afegeixen procediments d'avaluació alternatius que s'apliquen en els treballs de grup, en els treballs pràctics i en els pràcticums, considerant la implicació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i d'avaluació.

L'escola fomenta la implicació de l'estudiant en els processos d'aprenentatge, i l'acompanya al llarg de l'estada al centre.

Horaris

Dos torns, un de matí i un de tarda. Per afavorir la compatibilització dels estudis i l'activitat laboral, l'estudiant fa tota l'activitat docent teòrica en el torn matriculat. I sempre que les característiques del centre de pràctiques acollidor ho permeti, també es prioritza l'assignació de pràctiques en el torn matriculat.

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional (centre adscrit)
http://www.euit.fdsll.cat/
Campus de Terrassa
Codi de preinscripció: 21041
165 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 98,53¤ (39,53 preu oficial + 59 preu propi)
Beques específiques: S'ofereixen beques pròpies per donar suport a aquells estudiants que ho necessitin.

Presencial.


Període lectiu:

Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.


Règim d’estudi:

Temps complet i temps parcial.

Títol que s'obté: graduat/da en Infermeria
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició