Grau de Geografia i Ordenació del Territori

A partir del curs 2018-2019 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Informació general

Sortides professionals

El grau en Geografia i Ordenació del Territori forma tècnics i especialistes que podran treballar, entre altres camps, en:

 • Gestió i ordenació del territori. Especialistes en planificació i gestió del territori, i polítiques de les institucions públiques i privades (plans urbanístics, dictàmens cadastrals, gestors patrimonials i immobiliaris, etc.).
 • Estudis territorials. Especialistes en espais rurals i urbans i desenvolupament local (tècnic/a paisatgístic, dinamització local i regional, agent de cooperació, agent d'igualtat, etc.).
 • Cartografia. Especialistes en tècniques cartogràfiques i metodologies quantitatives (cartografia, dades massives, teledetecció, georeferenciació, col·laboració amb altres especialistes que tractin el territori, etc.).
 • Consultories ambientals i professionals de l'entorn natural. Especialistes en temes mediambientals (medi ambient i prevenció de riscos, consultories mediambientals, gestió de parcs naturals, educació ambiental, etc.) i temes físics i naturals (meteorologia, hidrologia, consultories geològiques, biogeografia, etc.).
 • Anàlisi regional. Especialistes en anàlisi comarcal i regional i també de països i grans regions del món (recursos estratègics, geopolítica, etc.).
 • Demografia. Especialistes en temes de població i de demografia (demografia aplicada, geomàrqueting, etc.).
 • Ensenyament, divulgació i educació informal del territori. Especialistes en educació formant part del professorat de ciències socials o fent divulgació geogràfica (promoció turística, editorials, divulgació periodística, ensenyament, etc.).
 • Investigació territorial. Especialistes en diferents camps de la geografia que treballaran en instituts i centres de recerca o faran carrera universitària aprofundint en l'estudi de l'espai geogràfic.
   

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Per a la realització de les pràctiques, s'han signat convenis amb les diferents escales de l'àmbit de l'administració, amb entitats del tercer sector i amb consultories que exerceixen la professió des de l'esfera privada. A continuació s'indiquen a títol orientatiu algunes institucions, entitats i empreses, on els estudiants han fet les seves pràctiques els darrers cursos:
 
 •  Ajuntament de Barcelona
 •  Ajuntament de Sabadell
 •  Ajuntament de Terrassa
 •  Diputació de Barcelona
 •  Generalitat de Catalunya
 •  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
 •  Observatori del Paisatge
 •  Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
 •  Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 •  Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 •  Associació per a la Defensa i Estudis de la Natura (ADENC)
 •  Activa Prospect
 •  Georama
 •  Trama
 •  Solucions Geogràfiques
 •  Tecnogeo (ABSIS)
 
Web del grau http://geografia.uab.cat

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres