Grau d'Estudis d'Espanyol i de Clàssiques

A partir del curs 2016-2017 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Informació general

Sortides professionals

Els graduats reuneixen el coneixement expert de la llengua espanyola i el de les llengües clàssiques, reconegudes com la base cultural i filosòfica del món occidental, la qual cosa els facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament de l'espanyol i de les llengües clàssiques, la mediació i la gestió cultural, la lingüística informàtica, la terminologia etc.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat