Grau en Estudis d'Anglès i Català

A partir del curs 2022-2023, no se n'oferiran noves places d'accés a primer curs, perquè serà substituït pel nou grau en Estudis d'Anglès i Català

Informació general

Grau en Estudis d'Anglès i Català

El graduat en Estudis d’Anglès i de Català unirà el coneixement expert de la llengua de Catalunya amb el de l'anglès, la llengua internacional per excel·lència. Això facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament de l'anglès i del català, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Aquest grau permet, a més, cursar una menció en Lingüística, Literatura Comparada o en una tercera llengua (alemany, italià, gallec o èuscar).

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Filologia Catalana, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- La traducció i la interpretació; la comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis d'Anglès i Català Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació