Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Presentació

La vertiginosa evolució tecnològica i l'avanç de la globalització han fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estiguin presents cada cop més en un munt d'activitats, tant quotidianes com del món professional. La fusió de conceptes com informàtica, Internet i telecomunicacions és una realitat que provoca la necessitat de professionals que puguin conèixer i treballar en aquestes tres branques. És per aquesta realitat que oferim una doble titulació en què, de manera integrada i amb una durada de cinc anys, l'estudiant aconsegueix dos títols de grau amb una gran demanda en el temps actuals.

L'estudiant que cursi la doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació adquirirà tant els coneixements de les matèries respectives de cada grau com també una formació interdisciplinària que l'ajuda a enfrontar-se amb èxit als reptes professionals de les TIC i a aconseguir una versatilitat que serà un valor afegit respecte a la resta de professionals del sector.

Amb els estudis d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació formem professionals capaços de dissenyar, implementar i gestionar sistemes de telecomunicacions sense fils, així com sistemes cablejats de comunicacions. A més a més, els estudis d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.

Amb el grau en Enginyeria Informàtica formem professionals amb capacitat per analitzar, dissenyar, desenvolupar i implantar sistemes informàtics per a diversos entorns i situacions, adaptant-se als canvis i a les innovacions tecnològiques. En la menció concreta de Tecnologies de la Informació, l'estudiant s'especialitza en el disseny, la construcció i la instal·lació de la infraestructura necessària per a satisfer els requeriments de les organitzacions, com ara servidors i aplicacions web, xarxes internes, serveis de computació i aplicacions, mecanismes de control i protecció de la seguretat, etc.

Els graus han estat dissenyats incorporant metodologies d'aprenentatge modernes amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreixen el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
 • Bona base de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció, raonament lògic i sentit de l'organització.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics (ganes d'innovar).
 • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari, imaginació, curiositat i creativitat.
 • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Sortides professionals

Hi ha una gran demanda d'aquest tipus de graduats en el sector de les TIC, així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Les sortides professionals són molt àmplies i les perspectives de futur apunten que la demanda anirà en augment. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Direcció de projectes de TIC i instal·lacions informàtiques.
 • Disseny i administració de sistemes informàtics, de comunicacions i xarxes d'ordinadors complexos.
 • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a diferents sectors, entorns i tecnologies (web, mòbil...).
 • Sistemes d'informació, seguretat i xarxes i desenvolupador d'aplicacions.
 • Auditoria de segureta.
 • Enginyeria de sistemes de comunicació per satèl·lit i de comunicacions mòbils.
 • Enginyeria de radiofreqüència.
 • Disseny de sistemes de posicionament.
 • Arquitectura de xarxes telemàtiques.
 • Anàlisi de serveis telemàtics.
 • Gestoria de planificació d'infraestructures de comunicació.
 • Consultoria de telecomunicacions i d'informàtica.
 • Emprenedoria en TIC.
 • Recerca i tecnologia.

Coordinador i equip de coordinació

 • Enginyeria Informàtica: Jordi Pons Aroztegui
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: José A. López Salcedo

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Accions de recolzament, assessorament i seguiment a l'estudiant

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris

Calendari 18 - 19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21105
20 places
Nombre de crèdits: 327
Durada: 5 anys
Idioma: Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Informàtica, Menció en Tecnologies de la Informació i graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició