Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Presentació

La vertiginosa evolució tecnològica i l'avanç de la globalització han fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estiguin presents cada cop més en totes les activitats del món professional. La fusió de conceptes com informàtica, Internet i telecomunicacions és una realitat que provoca la necessitat de professionals que puguin conèixer i treballar en aquestes tres branques. És per aquesta realitat que oferim una doble titulació en què, de manera integrada i amb una durada de cinc anys, l'estudiant aconsegueix dos títols de grau amb una gran demanda en el temps actuals.

L'estudiant que cursi la doble titulació del Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) + Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació adquirirà tant els coneixements de les matèries respectives de cada grau com també una formació interdisciplinària que l'ajudarà a enfrontar-se amb èxit als reptes professionals i a aconseguir una versatilitat que serà un valor afegit respecte a la resta de professionals del sector.

Amb els estudis d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació formem professionals capaços de dissenyar, implementar i gestionar els sistemes encarregats de transmetre i rebre qualsevol tipus d'informació, tant mitjançant la radiació d'ones electromagnètiques com mitjançant la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l'emissió d'ones acústiques. A més a més, els estudis d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.

Amb el grau en Enginyeria Informàtica formem professionals amb capacitat per analitzar, dissenyar, desenvolupar i implantar sistemes informàtics per a diversos entorns i situacions, adaptant-se als canvis i a les innovacions tecnològiques. En la menció concreta d'Enginyeria de Computadors, l'estudiant s'especialitza per a participar en el disseny de computadors i dispositius digitals que integren maquinari, programari i comunicacions, sempre amb la perspectiva d'aprofitar recursos i optimitzar el rendiment.

La sinergia entre la informàtica i les telecomunicacions és un valor afegit que atorga al professional que cursi aquesta doble titulació una visió interdisciplinària molt atractiva per a la indústria del sector de les TIC.

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
 • Bona base de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció, raonament lògic i sentit de l'organització.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics (ganes d'innovar).
 • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari, imaginació, curiositat i creativitat.
 • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Sortides professionals

Hi ha una gran demanda d'aquest tipus de graduats en el sector de les TIC, així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Les sortides professionals són molt àmplies i les perspectives de futur apunten que la demanda anirà en augment. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Direcció de projectes de TIC i instal·lacions informàtiques.
 • Disseny i administració de sistemes informàtics, de comunicacions i xarxes d'ordinadors complexos.
 • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a diferents sectors, entorns i tecnologies (web, mòbil...).
 • Disseny de computadors i dispositius digitals que integren maquinari, programari i comunicacions (dispositius mòbils, domòtica, robots o sistemes de processament d'imatge).
 • Disseny i optimització d'aplicacions d'altes prestacions (des de jocs fins a còmput científic).
 • Enginyeria de sistemes de comunicació per satèl·lit i de comunicacions mòbils.
 • Enginyeria de radiofreqüència.
 • Enginyeria de comunicació de dades.
 • Disseny de sistemes de posicionament.
 • Anàlisi de serveis telemàtics.
 • Gestoria de planificació d'infraestructures de comunicació.
 • Consultoria de telecomunicacions i d'informàtica.

Coordinador i equip de coordinació

 • Enginyeria Informàtica: Jordi Pons Aroztegui
 • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: Javier Martín Martínez

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Accions de recolzament, assessorament i seguiment a l'estudiant

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21106
20 places
Nombre de crèdits: 327
Durada: 5 anys
Idioma: Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Informàtica, Menció en Enginyeria de Computadors i graduat/da en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició