Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Presentació

A partir del curs 2016-2017, hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.

El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar i caracteritzar els diferents mòduls dels sistemes de telecomunicació (antenes, filtres, amplificadors, transmissió i processament del senyal) des del punt de vista dels seus components electrònics (maquinari). Els àmbits d'aplicació immediats de la titulació són els sistemes de telefonia en general, les comunicacions per satèl·lit, els sistemes d'instrumentació i el disseny electrònic en general.

L'Enginyeria de Telecomunicació inclou el disseny, la implementació i la gestió dels sistemes encarregats de transmetre i de rebre qualsevol tipus d'informació, mitjançant la radiació d'ones electromagnètiques, la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l'emissió d'ones acústiques. 

Els estudis d'Enginyeria de Telecomunicació de la UAB capaciten per accedir a les professions oficials regulades d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.

El grau ha estat dissenyat incorporant metodologies d'aprenentatge modernes amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreix el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recoma que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són: 

 • Bona base de matemàtiques. 
 • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics.
 • Facilitat per integrar-se en equips de treball.
 • Capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.

Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès. 

Sortides professionals

Aquests professionals tenen una gran demanda en el sector de les TIC (tecnologies de la informació i la Comunicació), així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Algunes de les feines més habituals són:

 • Dissenyador o integrador de sistemes.
 • Consultor de sistemes.
 • Especialista en solucions TIC.
 • Dissenyador de xarxes de comunicacions.
 • Programador multimèdia.
 • Enginyer de radiofreqüència.
 • Consultor de telecomunicacions.
 • Enginyer de desenvolupament de maquinari (hardware).
 • Arquitecte de xarxes telemàtiques.
 • Gestor d'informació.
 • Especialista en integració i proves.
 • Analista de serveis telemàtics.
 • Dissenyador digital.
 • Enginyeria de comunicació de dades.
 • Dissenyador d'aplicacions per al processament digital de senyals.
 • Director de projectes TIC.
 • Desenvolupament de tecnologia  i investigació.

Coordinador i equip de coordinació

Javier Martín Martínez

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Detall del pla d'acció tutorial
Prerequisits i vinculacions entre assignatures del Pla d'Estudis

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris Graus

Calendari 18 - 19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21115
140 places (total ambdós graus de telecomunicació)
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició