Informació general

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Direcció de projectes informàtics
 • Analista d'aplicacions informàtiques
 • Programador d'aplicacions avançades
 • Administració de sistemes informàtics avançats
 • Consultoria en informàtica, tant per a temes tècnics com per a temes estratègics
 • Auditoria informàtica
 • Ensenyament
 • Institucions financeres i d'assegurances (valoració de derivats, cobertura de risc)
 • Gabinets d'assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.)
 • Estadística (control de qualitat, anàlisi exploratòria de dades, etc.)
 • Empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R+D)

Programes de mobilitat

Qualitat