Accés Grau Obert en Llengües i Literatures

Taula d’accés

Aquest accés no s’oferirà a partir del curs 2018/2019. Si el trobes interessant, et recomanem que visitis els graus filològics combinats que oferim: grau en Estudis d'Anglès i Català, grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques, grau en Estudis d'Anglès i Espanyol, grau en Estudis d'Anglès i Francès, grau en Estudis de Català i Espanyol.

 

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

- Bona expressió oral i escrita.
- Capacitat de síntesi i de comprensió.
- Domini instrumental de les llengües objecte d'estudi.
- Capacitat d'interpretació i de raonament.
- Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
- Capacitat de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).