Grau en Infermeria (escoles adscrites)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
6,933 / 5,050  / 8,874  (*)
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,000 / 5,000 / 5,875  (*)
Altres Acreditació professional + 40 anys (EUIT de Terrassa / Gimbernat)
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

5,000 / --- / ---  (*)
6,863 / 6,480  / 7,300  (*)
 

(*) Aquestes notes corresponen, respectivament, a l'EUIT de Terrassa, a l'EUI Gimbernat i a l'EUI de Sant Pau.

Codi de preinscripció

21043 (EUI de Sant Pau)
21042 (EUI Gimbernat)
21041 (EUIT de Terrassa)

Formació complementària

L'EUIT de Terrassa ofereix unes Jornades Propedèutiques a l'inici del primer curs per orientar l'estudiant i afavorir-ne la incorporació al context universitari i a la titulació.
 .L'EUI de Sant Pau ofereix un Seminari de Prevenció de Riscos Laborals.