Accés Grau en Antropologia Social i Cultural

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:
  • Geografia (0.2)
  • Grec (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Llatí (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21006

Perfil de l’estudiant

El grau en Antropologia Social i Cultural està dirigit als estudiants que tenen un esperit crític, interessats per les diferències i desigualtats socioculturals, per la gènesi dels estereotips i dels prejudicis, i per la comprensió dels nostres costums com a resultat de processos culturals i no com a fets naturals i immutables. L'estudiant d'Antropologia hauria d'ésser capaç de conjugar el pensament lògic amb la capacitat d'empatia i de comprensió de persones i grups de característiques socials i culturals diferents a les seves, de manera que li interessi tant el detall de la variabilitat cultural com el contrast crític de les teories que proven d'explicar-la. 

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:
 
· Taula d'equiparació de Llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural, als estudis de Grau

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).