Accés Grau en Arqueologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25

Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Fonaments Artístics (0,2)
  • Llengua i Cultura Gregues (0.2)
  • Història de l'Art (0.2)
  • Llengua i Cultura Llatines (0.2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves + de 45 anys
---
Titulats universitaris 5,000
Acreditació professional + 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21146

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Arqueologia és el d'una persona amb un clar interès per les etapes més antigues de la història i per aquells aspectes que puguin ser tractats en períodes més recents amb els mètodes propis de l'arqueologia. D'altra banda, l'arqueologia requereix persones amb capacitat d'anàlisi crítica, d'observació i de reflexió i amb inclinació pel treball de camp. Per últim, també es valora la bona comunicació oral i escrita, durant el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en l'exercici de la seva tasca professional.
És recomanable tenir coneixements d'història de nivell de batxillerat.
 

Taules d’adaptacions

Els/les estudiants que no heu finalitzat els estudis en l'anterior Grau en Arqueologia, i en el cas de voler-los continuar al nou pla d'estudis del Grau en Arqueologia, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant:

· Taula d'equiparació del Grau en Arqueologia al Nou Pla d'Estudis

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).