Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 53 25
2022 40 25
2021 46 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93,75% 93,58%
2021 94,92% 94,92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats