Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Neurorehabilitació és d'orientació mixta: professional i de recerca. Està dissenyat amb una estructura modular i ofereix 120 ECTS de caràcter obligatori que han de ser superats per obtenir el títol.
La Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el Marc per a l'elaboració dels plans d'estudis de màsters universitaris , en Comissió d'Afers Acadèmics, delegada del Consell de Govern, de 21 de març de 2006, modificat posteriorment en Comissió de 15 d'abril de 2008.
En aquest document es defineix el mòdul com la unitat bàsica de formació, matrícula i avaluació, per a tots els màsters de la Universitat.
Per tot això, en la introducció del pla d'estudis en el nou aplicatiu RUCT, els mòduls dels màsters de la UAB s'introduiran en l'apartat corresponent a "Matèria"
En el primer any s'impartiran 5 mòduls de formació acadèmica i demostració pràctica (50 ECTS) i un mòdul d'entrenament pràctic en les diferents àrees assistencials de l'Institut Guttmann de10 ECTS.
En el segon any s'impartiran 2 mòduls de formació acadèmica i demostració pràctica, de 10 ECTS cadascun d'ells, que seran comuns per a les dues orientacions.
Els alumnes que cursen el Màster en la seva orientació professional seguiran un mòdul de 10 ECTS de contingut teoricopràctic que introduirà els alumnes en el repte professional de la pràctica de la medicina basada en l'evidència, posteriorment, realitzaran un mòdul de pràctiques de 15 ECTS, on aprofundissin en la comprensió dels fonaments teòrics i metodològics de la Neurorehabilitació. Aquesta pràctica es durà a terme en les àrees assistencials de l'Institut Guttmann. Finalment els alumnes elaboraran un treball de final de Màster de 15 ECTS.
Els alumnes que cursen el Màster en la seva orientació investigadora, realitzaran un mòdul d'Iniciació a la Recerca de 10 ECTS per posteriorment incorporant-se en una de les línies de recerca que es desenvolupen en la nostra institució, en el context d'un mòdul pràctic de 15 ECTS. Finalment els alumnes elaboraran un treball de final de Màster de 15 ECTS.

Estructura del pla d'estudis

Orientació Recerca

Caràcter Crèdits Primer curs Segon curs
Comú del màster 80 60 20
Obligatori 40 -- 40
TOTAL 120 60 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Bases Neurocientífiques 10 CM
Discapacitat Neurològica: Aprenentatge Motor, Activitat Física i Esport 10 CM
Entrenament Funcional en la Discapacitat Neurològica, Diagnòstic i Tractament 10 CM
La Neurorehabilitació: Persona, Família i Entorn 10 CM
Pràcticum 10 CM
Reeducació, Prevenció i Tractament de les Complicacions 10 CM
Segon curs    
Neurorehabilitació en el Dany Cerebral Adquirit i en les Malalties Neurodegeneratives 10 CM
Neurorehabilitació en la Infantesa 10 CM
Iniciació a la Recerca 10 OB
Pràcticum d'Investigació 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB

 

Orientació Professional

Caràcter Crèdits Primer curs Segon curs
Comú del màster 80 60 20
Obligatori 40 -- 40
TOTAL 120 60 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Bases Neurocientífiques 10 CM
Discapacitat Neurològica: Aprenentatge Motor, Activitat Física i Esport 10 CM
Entrenament Funcional en la Discapacitat Neurològica, Diagnòstic i Tractament 10 CM
La Neurorehabilitació: Persona, Família i Entorn 10 CM
Pràcticum 10 CM
Reeducació, Prevenció i Tractament de les Complicacions 10 CM
Segon curs    
Neurorehabilitació en el Dany Cerebral Adquirit i en les Malalties Neurodegeneratives 10 CM
Neurorehabilitació en la Infantesa 10 CM
Neurorehabilitació Basada en l'Evidència 10 OB
Pràcticum Professional 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB

 

CM: Comú del màster
OB: Obligatori

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.guttmann.com/ca/masters-universitaris-titols-oficials