Màster oficial en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d’estudis s’organitza seguint una estructura de mòduls, els quals són coherents amb els objectius generals i garanteixen l’adquisició de les competències del títol. El màster universitari en Neurorehabilitació s’estructura en 7 mòduls, tots de caràcter obligatori:
  • Mòduls d’aprenentatge a classe: 1 mòdul de 12 ECTS, 2 mòduls de 9 ECTS i 2 mòduls de 6 ECTS
  • Mòdul pràctic: 1 mòdul de 9 ECTS
  • Treball de Final de Màster: 1 mòdul de 9 ECTS

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 42
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 9
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Bases Neurocientífiques 6 OB
Fisiopatologia i Abordatge Terapèutic de la Lesió Medul·lar 9 OB
Fisiopatologia i Abordatge Terapèutic del Dany Cerebral i Malalties Neurodegeneratives, en Adults i Infants 12 OB
Neurorehabilitació i Activitat Física 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Recerca i Innovació en Neurorehabilitació 9 OB
Treball de Final de Màster 9 OB

 

 


OB: Obligatoris