Màster universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Vols adquirir els coneixements didàctics i les eines per reflexionar sobre la professió docent i per impartir classe a secundària de manera innovadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

L'estructura del pla d'estudis del màster s'ajusta al que estableix l'Ordre Ministerial ECI/3858/2007, de 27 de desembre, BOE 29 de desembre, (OM) la qual determina els tres mòduls que configuren 52 dels 60 crèdits del màster.

El màster consta d'un únic curs de 60 crèdits. Aquests ensenyaments s'estructuren d'acord amb les matèries i àmbits docents de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. Són estudis presencials en la seva totalitat.

El màster consta de 16 especialitats amb la denominació següent:

• Biologia i Geologia
• Física i Química
• Filosofia
• Llengües Estrangeres
• Geografia i Història
• Anglès
• Alemany
• Italià
• Francès
• Llatí, Grec i Cultura Clàssica
• Llengua i Literatura Catalana i Espanyola
• Matemàtiques (Desprogramada)
• Música
• Orientació Educativa
• Salut
• Formació i Orientació Laboral 

L'oferta d'especialitats varia cada curs. Les especialitats ofertades per a cada curs acadèmic es poden consultar a l'apartat d' Informació General a partir del mes de juliol.

El pla d'estudis compta amb l'estructura següent:
  • 1 mòdul genèric, "Formació Psicopedagògica i Social", comú a tots els estudiants del màster.
  • 2 mòdul2 específic2 diferent2 per a cada especialitat.
  • 1 mòdul de "Pràcticum", comú per a tots els estudiants del màster.
  • 1 mòdul de "Treball de Fi de Màster", comú a tots els estudiants del màster.

Inici de curs

06/10/2022

Horaris

Consulta aquí els horaris dels mòduls.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 25
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 14
TOTAL 60

 

Especialitat en Biologia i Geologia

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Biologia i Geologia 10 OT
Didàctica de la Biologia i la Geologia 15 OT

 

 

Especialitat en Física i Química

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Física i la Química 15 OT
Física i Química 10 OT

 

 

Especialitat en Filosofia

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Filosofia 15 OT
Filosofia 10 OT

 

 

Especialitat en Llengües Estrangeres

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Àrab 10 OT*
Didàctica de l’Àrab 15 OT*
Didàctica del Portuguès 15 OT*
Portuguès 10 OT*

* A escollir un idioma del mòdul ''Llengües Estrangeres i la seva Didàctica''

 

Especialitat en Geografia i Història

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Geografia i la Historia 15 OT
Geografia i Història 10 OT

 

 

Especialitat en Anglès

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Anglès 10 OT
Didàctica de l’Anglès 15 OT

 

 

Especialitat en Llatí, Grec i Cultura Clàssica

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de Llatí, Grec i Cultura Clàssica 15 OT
Llatí, Grec i Cultura Clàssica 10 OT

 

 

Especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Espanyola

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Llengua i de la Literatura Catalana i Espanyola 15 OT
Llengua i Literatura Catalana i Espanyola 10 OT

 

 

Especialitat en Matemàtiques

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de les Matemàtiques 15 OT
Matemàtiques 10 OT

 

 

Especialitat en Música

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Música 15 OT
Música 10 OT

 

 

Especialitat en Orientació Educativa

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de l’Orientació Educativa 15 OT
Orientació Educativa 10 OT

 

 

Especialitat en Salut

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Salut 15 OT
Salut 10 OT

 

 

Especialitat en Formació i Orientació Laboral

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Formació i Orientació Laboral 15 OT
Formació i Orientació Laboral 10 OT

 

 

Especialitat en Alemany

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Llengua Alemanya 15 OT
Llengua Alemanya 10 OT

 

 

Especialitat en Italià

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Llengua Italiana 15 OT
Llengua Italiana 10 OT

 

 

Especialitat en Francès

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Didàctica de la Llengua Francesa 15 OT
Llengua Francesa 10 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis