Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Vols adquirir els coneixements didàctics i les eines per reflexionar sobre la professió docent i per impartir classe a secundària de manera innovadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42089 - Formació Psicopedagògica i Social

 44309 - Pràcticum

 43665 - Treball de Final de Màster

 44327 - Anglès

 44328 - Biologia i Geologia

 44310 - Didàctica de l'Anglès

 44323 - Didàctica de l'Orientació Educativa

 44311 - Didàctica de la Biologia i la Geologia

 44313 - Didàctica de la Física i la Química

 44315 - Didàctica de la Geografia i la Historia

 44318 - Didàctica de la Llengua Francesa

 44319 - Didàctica de la Llengua i de la Literatura Catalana i Espanyola

 44322 - Didàctica de la Música

 44330 - Física i Química

 44332 - Geografia i Història

 44335 - Llengua Francesa

 44336 - Llengua i Literatura Catalana i Espanyola

 44339 - Música

 44340 - Orientació Educativa