Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Les llengües estrangeres són a la base del desenvolupament professional en el segle XXI. El màster t’ofereix importants possibilitats d’expansió a través dels contactes amb centres de tot el món

Pla d'estudis Màster Oficial - Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Els 60 crèdits del màster s'estructuren en 30 crèdits obligatoris i 30 crèdits optatius que es distribueixen de la següent manera:
  • Un mòdul de 15 crèdits obligatoris en què s'aborden els continguts bàsics dels estudis.
  • Un mòdul de 15 crèdits obligatoris que correspon al Treball de Fi del Màster.
  • Nou mòduls optatius de 6 crèdits cada un dels quals l'estudiant ha de cursar 5 fins arribar a totalitzar els 30 crèdits optatius.

Inici de curs

18/09/2023

Horaris

Als màsters oficials de la UAB majoritàriament es realitzen les classes presencials en horari de tarda, a partir de les 15 hores, de dilluns i divendres. Segons el semestre poden ser tots els dies de la setmana o només alguns. Normalment, s'estableixen els horaris semestrals intentant que les classes estiguin concentrades en dos o tres dies a la setmana

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Principis i Mètodes 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Amèrica Llatina: Llengua i Literatura 6 OT*
Aspectes Sistemàtics de l'Espanyol 6 OT*
Crítica Textual 6 OT*
Discurs i Variació en Espanyol 6 OT*
ELE: Llengua i Literatura 6 OT*
Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura 6 OT*
L'Espanyol: Norma i Ús 6 OT*
Literatura, Cultura i Societat 6 OT*
Tradicions Literàries 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis