Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Les llengües estrangeres són a la base del desenvolupament professional en el segle XXI. El màster t’ofereix importants possibilitats d’expansió a través dels contactes amb centres de tot el món

Pla d'estudis Màster Oficial - Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43012 - Principis i Mètodes

 43022 - Treball de Fi de Màster

 43017 - Amèrica Llatina: Llengua i Literatura

 43013 - Aspectes Sistemàtics de l'Espanyol

 43015 - Discurs i Variació en Espanyol

 43016 - ELE: Llengua i Literatura

 43018 - Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura

 43019 - L'Espanyol: Norma i Ús (2022-23)

 43020 - Literatura, Cultura i Societat

 43021 - Tradicions Literàries