Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurorehabilitació

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d’estudis s’organitza seguint una estructura de mòduls, els quals són coherents amb els objectius generals i garanteixen l’adquisició de les competències del títol. El màster universitari en Neurorehabilitació s’estructura en 7 mòduls, tots de caràcter obligatori:
  • Mòduls d’aprenentatge a classe: 1 mòdul de 12 ECTS, 2 mòduls de 9 ECTS i 2 mòduls de 6 ECTS
  • Mòdul pràctic: 1 mòdul de 9 ECTS
  • Treball de Final de Màster: 1 mòdul de 9 ECTS

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Bases Neurocientífiques 6 OB
Fisiopatologia i Abordatge Terapèutic de la Lesió Medul·lar 9 OB
Fisiopatologia i Abordatge Terapèutic del Dany Cerebral i Malalties Neurodegeneratives, en Adults i Infants 9 OB
Neurorehabilitació i Activitat Física 6 OB
Pràctiques Externes 15 OB
Recerca i Innovació en Neurorehabilitació 6 OB
Treball de Final de Màster 9 OB

 

 

OB: Obligatoris