Màster oficial en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Potencia el disseny i desenvolupament de projectes de recerca avançada i la formació en recursos digitals i anàlisis científiques en l’arqueologia prehistòrica i la història antiga i medieval

Pla d'estudis Màster Oficial - Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42311 - Metodologia de la Recerca en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (2019-20)

 44069 - Treball de Final de Màster (2019-20)

 44061 - Arqueologia de la Conquesta a l'Antiguitat i a l'Edat Mitjana

 44066 - Arqueologia del Món

 44063 - Arqueologia Digital

 44065 - Bioarqueologia (2019-20)

 44062 - Conflicte i Guerra a l'Antiguitat: Documents per a la Recerca (2019-20)

 44064 - Geoarqueologia i Arqueometria

 44060 - Les Conquestes Baixmedievals (segles XII-XVI): Documents per a la Recerca

 44059 - Producció, Transmissió i Recepció de Textos Antics i Medievals