Màster oficial en Periodisme i innovació en continguts digitals

Adquireix les competències necessàries per ampliar els teus horitzons professionals i especialitzar-te en comunicació digital amb una metodologia pràctica i amb la garantia d’un aprenentatge crític

Pla d'estudis Màster Oficial - Periodisme i innovació en continguts digitals

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43965 - Creació i Desenvolupament de Projectes de Recerca Aplicats al Periodisme (2021-22)

 43967 - Estratègia Digital i Posicionament de Continguts Periodístics

 43962 - Models, Estructures i Regulació dels Mitjans i el Periodisme Digitals (2021-22)

 43963 - Narratives Digitals (2021-22)

 43968 - Pràctiques Professionals Externes

 43966 - Taller de Producció Periodística (2021-22)

 43964 - Tecnologies i Sistemes de Producció i Gestió de Continguts Digitals (2021-22)

 43969 - Treball de Final de Màster