Màster Universitari en Periodisme i innovació en continguts digitals

Desenvolupa les competències fonamentals per potenciar la teva carrera i especialitzar-te en comunicació digital

Admissió Màster Oficial - Periodisme i innovació en continguts digitals

Documentació per a l'admissió

  1. Expedient acadèmic d’estudis superiors amb detall de matèries cursades (qualificació per matèries).
  2. Títol associat a l’expedient.
  3. Currículum
  4. Escrit de declaració d’interessos i motivació del candidat (fins a 20 punts). Dins de l’escrit, la Comissió d’Admissió valorarà especialment el coneixement del programa de Màster (fins a 10 punts), la vinculació dels interessos de l’aspirant amb els continguts del Màster (fins a 5 punts), i l’experiència prèvia de l’aspirant relacionada amb els continguts del Màster (fins a 5 punts).
  5. Certificat acreditatiu d’anglès nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.
  6. Certificat DELE o SIELE (nivell C1) acreditatiu de llengua espanyola (només en el cas d’estudiants estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna).
  7. Altres títols de postgrau (fins a 10 punts. Veure taula de ponderacions a la pestanya “Requisits i criteris”) – OPCIONAL.
  8. Participació en activitats acadèmiques addicionals relacionades amb l’àmbit del periodisme i la comunicació (fins a 10 punts. Veure taula de ponderacions a la pestanya “Requisits i criteris”) – OPCIONAL.