Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Si estàs buscant  centrar el teu futur acadèmic i professional en el camp de l’Astrofísica, la Cosmologia o les Físiques d’altes energies aquest màster implicarà un canvi significativament positiu

Pla d'estudis Màster Oficial - Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44079 - Estadística i Anàlisi de Dades

 44078 - Introducció a la Física del Cosmos

 44083 - Treball de Final de Màster

 42856 - Astrofísica d'Altes Energies

 42857 - Astrofísica Estel·lar i Planetària

 42858 - Cosmologia

 44084 - Estels de Neutrons, Forats Negres i Ones Gravitacionals

 42860 - Física més enllà del Model Estàndard

 44080 - Galàxies i Astrofísica Extragalàctica

 42863 - Introducció a la Teoria Quàntica de Camps

 42864 - Model Estàndard: Fonaments i Fenomenologia

 44085 - Planetes del Sistema Solar i Exoplanetes: Vida a l'Univers

 44081 - Tècniques Experimentals en Física de Partícules

 42866 - Tècniques Observacionals

 44082 - Teoria Quàntica de Camps Avançada