MÓster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

MÓster Oficial - Psicopedagogia

Perfil d'ingrÚs

A més dels coneixements/experiències previs relacionats amb el camp de l'educació, s'espera que l'estudiant mostri interès pels processos d'intervenció psicopedagògica des d'un posicionament holístic, flexible i col·laborador. Per això, el perfil de l'estudiant del màster haurà de reunir les següents característiques: flexible, comunicadora, adaptable als canvis, indagadora, dinamitzadora, capaç d'exercir un lideratge i del treball en equip.

CompetŔncies bÓsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicaciˇ d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capašos d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informaciˇ que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i Ŕtiques vinculades a l'aplicaciˇ dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sÓpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons ˙ltimes que les sustenten a p˙blics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigŘitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurÓ de ser en gran mesura autodirigida o aut˛noma.

CompetŔncies especÝfiques

 • Determinar les necessitats psicopedag˛giques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicaciˇ de diferents metodologies, instruments i tŔcniques avaluatives.
 • Analitzar les dades obtingudes en l'avaluaciˇ psicopedag˛gica i emetre informes pertinents d'acord amb la naturalesa dels mateixos.
 • Assessorar i orientar els professionals de l'educaciˇ, tenint en compte les mesures d'atenciˇ a la diversitat en l'organitzaciˇ, disseny, implementaciˇ i avaluaciˇ dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Analitzar l'organitzaciˇ i funcionament dels centres educatius per tal de coordinar l'orientaciˇ personal, acadŔmica i professional de tot l'alumnat al costat de la comunitat educativa.
 • Desenvolupar habilitats i tŔcniques per a l'assessorament i l'orientaciˇ a les famÝlies.
 • Gestionar i dinamitzar equips educatius amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats psicopedag˛giques de l'alumnat, grups i organitzacions.
 • Organitzar serveis psicopedag˛gics que permetin la col Ě laboraciˇ entre centres educatius formals i no formals, aixÝ com diferents organitzacions i recursos de l'entorn.

CompetŔncies transversals

 • Fer un ˙s eficaš i integrat de les tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix Ómbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participaciˇ i colĚlaboraciˇ com a membre actiu de la comunitat.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Analitzar crÝticament el treball personal i utilitzar els recursos per a la millora professional.
 • Analitzar i reconŔixer les pr˛pies competŔncies socioemocionals per desenvolupar aquelles necessÓries en el seu acompliment professional.