Màster Universitari en Logistics and Supply Chain Management

Tens interès en un sector que és cabdal per a l’economia global? El nostre programa et dona la oportunitat de conèixer la logística i la gestió de la cadena de subministrament en un entorn internacional i intercultural on la mobilitat és una part essencial de l’experiència educativa

Pla d'estudis Màster Oficial - Logistics and Supply Chain Management

Perfil d'ingrés

El perfil d’accés al màster requereix una formació en àmbits relatius a les enginyeries, les ciències tecnològiques o econòmiques.

Competències transversals

Coneixements

 • Reconèixer i relacionar la terminologia de l’àmbit LSCM.
 • Enumerar i definir els conceptes i les estratègies generals en l’àmbit de planificació i gestió LSCM.
 • Identificar els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat en l’àmbit de planificació i gestió LSCM.
 • Indicar les estratègies basades en mètodes analítics o quantitatius més prometedores per abordar la resolució de problemes en l’àmbit de planificació d’activitats i recursos
 • Identificar els mètodes d’optimització o de simulació més adequats per donar suport als processos de presa de decisions estratègiques, tàctiques o operacionals.
 • Identificar la tecnologia disponible que és rellevant per a la planificació, la gestió i la coordinació d’operacions logístiques d’aprovisionament, producció, distribució i serveis.
 • Identificar els estereotips i els rols de gènere i la seva possible incidència en l’exercici professional.

Habilitats

 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística per tal d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, així com avaluar-ne la complexitat.
 • Seleccionar i aplicar les estratègies i metodologies analítiques més rellevants per dissenyar solucions als problemes de gestió i coordinació de recursos, processos i dels fluxos de materials, d’informació i financers.
 • Seleccionar i aplicar les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d’informació i financers.
 • Avaluar els beneficis d'aplicar-ne de noves estratègies, metodologies analítiques i/o tecnologies en la resolució de problemes LSCM i contrastar l'impacte aconseguit.
 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d’optimització i/o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora per implementar-la.
 • Justificar i defensar, mitjançant la comunicació oral i escrita en anglès, les solucions a problemes en l’àmbit LSCM i demostrar que es té capacitat de síntesi i es coneixen les tècniques de presentació.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d’operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic.
 • Compilar, adaptar i/o combinar de manera consistent, sistemàtica i integrada els conceptes i estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les pertinents consideracions mediambientals i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Elaborar i/o compilar arguments sòlids, basats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Seleccionar els socis a la cadena de subministrament adequats i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.
 • Compilar, analitzar i gestionar la informació obtinguda de les diferents fonts rellevants, tenint en compte la dimensió de gènere i el biaix que pugui introduir, així com documentar i reflectir el procés de resolució del problema per tal d’extreure’n les lliçons apreses.
 • Afrontar problemes nous al camp LSCM, des d’una perspectiva científica, per idear i proposar un enfocament rigorós i eficient a la solució de problemes.
 • Reunir i formular els principals aspectes que cal planificar en la resolució d'un problema, especificant els límits del projecte i proposant una solució.