Màster Universitari en Logistics and Supply Chain Management

Tens interès en un sector que és cabdal per a l’economia global? El nostre programa et dona la oportunitat de conèixer la logística i la gestió de la cadena de subministrament en un entorn internacional i intercultural on la mobilitat és una part essencial de l’experiència educativa

Admissió Màster Oficial - Logistics and Supply Chain Management

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  3. Certificat acreditatiu del nivell B2 de llengua anglesa (TOEFL, IELTS o Cambrigde).
  4. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts, si s'escau (opcional).
  5. Publicacions rellevants, experiència laboral i/o projectes en el camp de l'LSCM (opcional).
  6. Carta de motivació (opcional).
  7. Carta de recomanació (opcional).
  8. En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d'accés general i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un 5% de les places als màsters oficials.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català, al castellà o a l'anglès.
Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

En cas que tinguis problemes o dubtes en el procés de preinscripció cal que contactis amb nosaltres a través del correu electrònic ga.campus.sabadell@uab.cat el més aviat possible.