Màster Universitari en Economia Laboral / Labour Economics

Màster interuniversitari amb orientació internacional que ofereix la formació teòrica i empírica per analitzar  els diferents vessants del mercat de treball i els efectes de les polítiques laborals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Preu: Consultar amb la universitat coordinadora

  • Modalitat: Presencial
Tens interès en entendre l’evolució del mercat de treball? Et preocupen la discriminació de gènere i les desigualtats salarials? Amb aquest màster interuniversitari et proporcionarem la formació teòrica i les eines quantitatives per estudiar els mercats de treball, entendre les seves dinàmiques i analitzar les polítiques que n’afecten el funcionament.

Fruit de la col·laboració de la UB, la UAB i la UdG, el màster en Economia Laboral representa l’alternativa que estàs buscant si tens interès en formar-te com a especialista en l’anàlisi dels mercats laborals. Els docents implicats en el màster són investigadors experts i reconeguts internacionalment, que t’aproparan a la frontera de la recerca així com a la pràctica de l’anàlisi aplicada dels mercats laborals.

Aquest programa de màster és un bon punt de partida per incorporar-te com a professional en institucions públiques i privades, tant internacionals com locals, que analitzen fenòmens relacionats amb els mercats del treball, així com en departaments de recursos humans de grans empreses multinacionals.

També pot constituir la porta d’entrada a la recerca mitjançant els estudis de doctorat.

Per a més informació sobre el màster i el procés d'admisió podeu consultar el següent enllaç: https://www.ub.edu/economiaempresa-apps/masters/labour/

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona

Informació addicional

https://www.ub.edu/economiaempresa-apps/masters/labour/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/8119355/0

Qualitat

Més informació