Màster oficial en Història Econòmica

Orienta cap a la recerca preparant professionals per resoldre els diferents problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de la societat a partir de l’ànàlisi dels fets econòmics històrics

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 crèdits.
  • Preu: Poseu-vos en contacte amb la universitat coordinadora.

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya. Ha aconseguit l'Acreditació d'Excel·lència de l'AQU i l'Acreditació Favorable d'Interacció entre investigació i docència de l'AQU.

El màster interuniversitari d'Història Econòmica té una orientació investigadora i pretén preparar investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats, a partir de l'anàlisi dels fets econòmics històrics, així com de crear coneixement en les àrees de la història econòmica i del desenvolupament econòmic a llarg termini.

Per aconseguir aquests objectius generals, el màster d'Història Econòmica ofereix a l'estudiant un coneixement ampli dels instruments avançats, teòrics i empírics, de l'anàlisi econòmica i de la perspectiva històrica necessària per comprendre, analitzar i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats.

Sortides professionals

Els estudiants desenvolupen les capacitats genèriques i específiques necessàries per convertir-se en professionals capaços de dur a terme tasques de recerca de qualitat en universitats o centres de recerca, tant públics com privats. Els estudiants que no optin pel doctorat i prefereixin prosseguir com a professionals en l'Administració pública, l'empresa o el tercer sector estaran preparats per elaborar treballs amb un component de recerca important, com els que es duen a terme en consultories o serveis d'estudis, i per portar a terme tasques d'assessorament econòmic a governs, organismes no governamentals de cooperació econòmica i institucions públiques i privades.

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
 

Web del màster

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/8100907

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Història EconòmicaSegell d'AQU Catalunya en Interacció entre Recerca i Docència del Màster Oficial - Història Econòmica